Correct en veilig verwerken van persoonsgegevens!

Staat dat al boven aan uw agenda?

Correct en veilig verwerken van persoonsgegevens!

Staat dat al boven aan uw agenda?

Correct en veilig verwerken van persoonsgegevens!

Staat dat al boven aan uw agenda?

Kwaliteit

Wilt u kunnen vertrouwen op data die correct, compleet en eenduidig is?

Processen

Wilt u kunnen vertrouwen op processen die data verkrijgen, genereren, verwerken, rapporteren en naar derde partijen communiceren?

Applicaties

Wilt u kunnen vertrouwen in applicaties die zorgen voor automatisering van processen?

Governance

Wilt u kunnen vertrouwen op duidelijk eigenaarschap van data, en duidelijke rollen en verantwoordelijkheden met betrekking tot de verwerking ervan?

Wet- en regelgeving

Wilt u kunnen vertrouwen op continue compliancy aan wet- en regelgeving , waaronder de Algemene Verordening Persoonsgegevens?

Inrichting privacy functie

Wilt u zorgen dat uw organisatie de vinger aan de pols houdt voor wat betreft gegevensverwerking?

Uitbesteding

Wilt u kunnen vertrouwen op goede afspraken met betrouwbare derde partijen die delen van uw informatiehuishouding verzorgen?

Beveiliging

Wilt u kunnen vertrouwen op de juiste maatregelen om uw gegevens te beveiligen?

Inzicht

Wilt u de juiste inzichten verkrijgen, de juiste analyses maken en de juiste rapportages realiseren?

Data protection impact assessment

In de AVG wordt gesproken over een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, oftewel de data protection impact assessment (DPIA). Dit is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen, en vervolgens maatregelen te kunnen nemen...

De FG: verplicht of vrijwillig?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschrijft de rol van Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG), oftewel de Data Protection Officer (DPO). Een FG is een interne of externe toezichthouder op de naleving van de AVG binnen een organisatie. De AVG...

Verantwoordingsplicht: iedereen een verwerkingsregister!

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) legt de volledige verantwoordelijkheid bij organisaties (bedrijven, verenigingen, stichtingen, etc.)  om aan te tonen dat zij aan de privacyregels voldoen. De AVG dwingt een organisatie om goed na te denken over hoe...