Data is het nieuwe goud

Maar je moet wel bukken om het op te rapen

 

 

 

 

 

 

Pluk de vruchten van digitalisering

Maar doe het wel veilig en binnen de wettelijke kaders

 

 

 

 

 

 

 

Data privacy en informatiebeveiliging

Van “moetje” naar het pakken van kansen

 

 

 

 

 

 

Compliancy

Vertrouwen op het voldoen aan wet- en regelgeving en normeringen

Privacy

Vertrouwen op correct gebruik van persoonsgegevens

Cybersecurity

Vertrouwen op beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging

Certificering

Vertrouwen op aantoonbare best practices

Data protection impact assessment

In de AVG wordt gesproken over een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, oftewel de data protection impact assessment (DPIA). Dit is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen, en vervolgens maatregelen te kunnen nemen...

De FG: verplicht of vrijwillig?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschrijft de rol van Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG), oftewel de Data Protection Officer (DPO). Een FG is een interne of externe toezichthouder op de naleving van de AVG binnen een organisatie. De AVG...

Verantwoordingsplicht: iedereen een verwerkingsregister!

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) legt de volledige verantwoordelijkheid bij organisaties (bedrijven, verenigingen, stichtingen, etc.)  om aan te tonen dat zij aan de privacyregels voldoen. De AVG dwingt een organisatie om goed na te denken over hoe...