Data protection impact assessment

Data protection impact assessment

In de AVG wordt gesproken over een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, oftewel de data protection impact assessment (DPIA). Dit is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen, en vervolgens maatregelen te kunnen nemen...
De FG: verplicht of vrijwillig?

De FG: verplicht of vrijwillig?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschrijft de rol van Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG), oftewel de Data Protection Officer (DPO). Een FG is een interne of externe toezichthouder op de naleving van de AVG binnen een organisatie. De AVG...
Iedereen een verwerkingsregister!

Iedereen een verwerkingsregister!

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) legt de volledige verantwoordelijkheid bij organisaties (bedrijven, verenigingen, stichtingen, etc.)  om aan te tonen dat zij aan de privacyregels voldoen. De AVG dwingt een organisatie om goed na te denken over hoe...