Certificering

Aantoonbaar voldoen aan (inter)nationale normeringen en best practices

 

 

 

Normen weerspiegelen de best practices rond een product, een dienst, een methode, een proces of een managementsysteem. Ze zijn ontwikkeld op basis van consensus tussen betrokken partijen, veelal onder begeleiding van een organisatie zoals de International Standards Organization (ISO), de NEderlandse Norm (NEN) en het Belgische Bureau voor Normalisatie (NBN). Organisaties gebruiken normen om grip te krijgen en houden op kwaliteit en veiligheid. Voor zakelijke klanten, consumenten, partners, leveranciers en … zichzelf.

Wet- en regelgeving kan naar een norm verwijzen. In dat geval is het naleven van die norm verplicht. In andere gevallen kan de organisatie zelf kiezen of ze een norm naleeft of niet. En die keuze is weer afhankelijk van wat commercieel, operationeel en qua risicoprofiel het beste is.

Het naleven van een norm kan worden aangetoond middels certificering. In dat geval komt een gekwalificeerde auditor van een “certifying institute” (CI) jaarlijks controleren of de certificering verlengd mag worden. Een dergelijke CI staat onder toezicht  van de Nederlandse Raad voor Accreditatie (RvA) of de Belgische Accreditatie-instelling (Belac). De kritische blik van de auditor zorgt voor nieuwe inzichten waarmee het managementsysteem en daarmee de prestaties kunnen worden verbeterd. Het vormt ook een sterke stimulans voor de betrokken medewerkers. En zeker niet onbelangrijk: het is een gedegen bewijs voor de buitenwereld dat de organisatie voldoet aan een normering.

Wij helpen organisaties om succesvol te zijn met én door het voldoen aan de eisen van normeringen. We hebben uitgebreide kennis van en ervaring met het implementeren en runnen van managementsystemen op het gebied van informatiebeveiliging en data privacy zoals ISO 27001, ISO 27002, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, NEN 7510, NEN 7512, NEN 7513, NTA 7516, MedMij, DigiD, Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), etc.  Wij weten wat een certificeringsaudit vereist. Wij zorgen dat de norm voor u gaat werken in plaats van andersom, zodat u de vruchten plukt van het managementsysteem. En als vanzelfsprekend dan ook het certificaat behaalt en behoudt.