Over Raad & Data

Grip op data!

De vier fundamenten van de Nederlandse rechtsorde zijn gelijkheid, solidariteit, democratie en vrijheid. Privacy behoort tot de vrijheidsrechten, net zoals vrijheid van geloof en vrijheid van meningsuiting. Dat is geborgd in onze grondwet, maar ook in de Europese regelgeving en het Europese verdrag van de rechten van de mens.

Vanaf 25 mei 2018 geldt er in de gehele Europese Unie dezelfde privacywetgeving: de General Data Protection Regulation (GDPR), oftewel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG heeft aanzienlijke impact op hoe organisaties met persoonsgegevens, met data, omgaan.

Organisaties moeten aan de bak om hun processen, informatieverwerking, rollen en verantwoordelijkheden door te lichten en eventueel aan te passen. Maar het begint bij het begrijpen van welke data een organisatie heeft en wat zij er mee doet. Raad & Data beschikt over de informatiekundige, juridische en ICT-technische kennis en ervaring om organisaties te helpen “in control” te zijn van de (persoons)gegevens, de data, die zij verwerken en onder hun hoede hebben.