Privacy & cookies

Wat wij doen met jouw persoonsgegevens

Via deze website www.raadendata.nl worden persoonsgegevens verwerkt. Raad & Data B.V. is de verantwoordelijke voor deze verwerking.

Gebruik van persoonsgegevens

Onze website verwerkt alleen persoonsgegevens als je een contactformulier invult. Wij verwerken dan jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Verder verwerken wij niets.

Als wij contact met elkaar hebben omdat wij jouw organisatie helpen bij de uitdagingen op het gebied van contractering, privacy, informatiebeveiliging en/of certificeringen, dan verwerken we jouw contactgegevens. Dat doen we ook als het nog niet zover is maar we het allebei interessant vinden om contact te houden.

Wettelijke grondslag

Wij baseren de verwerking van jouw persoonsgegevens op de volgende wettelijke grondslagen:

  • Bij het reageren op een vraag of een verzoek baseren we ons op het gerechtvaardigd belang
  • Bij een sollicitatie baseren we ons op de door jou gegeven toestemming
  • Bij het leveren van onze diensten baseren we ons op de uitvoering van een overeenkomst
  • Bij het onderhouden van het contact met anderen dan klanten baseren wij ons op het gerechtvaardigd belang
  • Bij het vervullen van wettelijke plichten baseren we ons op het voldoen aan wet- en regelgeving

Bewaartermijn

We bewaren die gegevens tot maximaal een jaar nadat het contactverzoek is afgerond, vanwege interne kwaliteitsmeting.

Indien je bij ons solliciteert, bewaren wij je persoonsgegevens tot maximaal een maand nadat de sollicitatieprocedure is afgerond. Indien wij jouw persoonsgegevens langer willen bewaren, doen wij u een verzoek om dat maximaal een jaar te mogen doen.

Indien wij diensten leveren aan jouw organisatie bewaren wij je persoonsgegevens zolang die dienstverlening verloopt. Daarna bewaren wij jouw persoonsgegevens zo lang wij van mening zijn dat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het onderhouden van contact. Wij versturen geen generieke nieuwsbrief, want anders zouden we daar eerst jouw toestemming voor vragen.

Doorgifte van derden

De door jou verstrekte gegevens worden niet aan derde partijen doorgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze diensten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kun je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verwijderen of digitaal te ontvangen. Dit verzoek kunt u indienen via info@raadendata.nl Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om adequate identificatie.

Gegevens van kinderen onder de 16 jaar

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@raadendata.nl, dan verwijderen wij deze gegevens.

Cookies

Wij maken alleen gebruik van functionele cookies die vereist zijn voor de technische werking van de website. Wij gebruiken geen analytische cookies en geen cookies voor bv. profilering en re-marketing. Vandaar dat je bij een bezoek aan onze website ook geen verzoek krijgt om toestemming te geven.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

Wijzigingen in deze verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring, die dan een aangepast versienummer krijgt. De huidige verklaring heeft versienummer 1.1. .

Autoriteit Persoonsgegevens

Als je een klacht hebt over onze verwerking van jouw persoonsgegevens, laat ons dat weten en geef ons de kans om een eventuele fout recht te zetten. Je hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als je vragen heeft over de verwerking van je persoonsgegevens, stuur dan een e-mail naar info@raadendata.nl. Wij reageren per ommegaande.