Privacy & cookies

Wat wij doen met jouw persoonsgegevens

Via deze website www.raadendata.nl worden persoonsgegevens verwerkt. Raad & Data B.V. is de verantwoordelijke voor deze verwerking.

Gebruik van persoonsgegevens

Onze website verwerkt alleen persoonsgegevens als je een contactformulier invult. Wij verwerken dan jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Verder verwerken wij niets.

Bewaartermijn

We bewaren die gegevens tot maximaal een jaar nadat het contactverzoek is afgerond, vanwege interne kwaliteitsmeting. Indien je bij ons solliciteert, bewaren wij je persoonsgegevens tot maximaal een maand nadat de sollicitatieprocedure is afgerond. Indien wij jouw persoonsgegevens langer willen bewaren, doen wij u een verzoek om dat maximaal een jaar te mogen doen.

Doorgifte van derden

De door jou verstrekte gegevens worden niet aan derde partijen doorgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze diensten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kun je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen via info@raadendata.nl Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om adequate identificatie.

Cookies

Wij maken geen gebruik van cookies. Geen functionele cookies en al zeker geen niet-functionele cookies voor bv. profilering en re-marketing. Vandaar dat je bij een bezoek aan onze website ook geen “cookie consent wall” te zijn krijgt.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

Wijzigingen in deze verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring, die dan een aangepast versienummer krijgt. De huidige verklaring heeft versienummer 1.1. .

Autoriteit Persoonsgegevens

Als je een klacht hebt over onze verwerking van jouw persoonsgegevens, laat ons dat weten en geef ons de kans om een eventuele fout recht te zetten. Je hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als je vragen heeft over de verwerking van je persoonsgegevens, stuur dan een e-mail naar info@raadendata.nl. Wij reageren per ommegaande.