Privacy

Correct gebruik van persoonsgegevens in lijn met wet- en regelgeving

 

 

 

 

 

De digitalisering van onze samenleving leidt tot de continue creatie van grote hoeveelheden data. Data die ons iets vertelt over wie we zijn, wat we doen, waar we ons bevinden, wat we leuk vinden, etc. “Data is het nieuwe goud”, een veelgehoorde uitspraak tijdens diverse management seminars. En dat is het ook, zeker als het om persoonsgegevens gaat, en als organisaties op de juiste manier met het creëren, gebruiken en verwijderen van die data omgaan.

De kaders worden bepaald door wet- en regelgeving op het gebied van data privacy, zoals de General Data Protection Regulation (GDPR) in de Europese Unie, de California Consumer Privacy Act (CCPA) in California, USA, en vele andere veelal land- en/of regiospecifieke wet- en regelgeving.

Te vaak wordt bv. de GDPR, oftewel in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gezien als een continue geheven “het mag niet” vingertje. Wij kijken daar anders tegen aan. Regels zijn regels, dat is geen discussie. Maar door de juiste (en veilige) omgang met persoonsgegevens, door niet te verzanden in “gesmijt” met standaard templates en spelletjes “bingo met managementtermen”, maar door met inhoudelijke kennis van informatiestromen, ervaring met on- en offline klantinteractie en up-to-date inzicht in gebruikte technologieën organisaties te helpen met een succesvolle zoektocht naar dat goud.

Wij helpen organisaties met het correct gebruiken van persoonsgegevens. We doen dit als als adviseur, als (interim) data protection officer, als ingehuurde interne auditor en als implementator van de ISO 27701 normering voor een data privacy management systeem.